Reklamace

Provozovatel:
 
FRESHJAM s.r.o.
Pobřežní 249/46, Karlín,

186 00 Praha 8

Reklamační řád

1. Základní podmínky reklamace

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady kupující pak musí neprodleně hlásit. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců od data, kdy zákazník převzal zboží, pokud není uvedeno jinak. Vyskytne-li se v záruční době důvod k reklamaci, zákazník má právo tuto vadu reklamovat.

2. Záruka se vztahuje na:

- výrobní vady
- vady materiálu
- nekompletnost výrobku

3. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

- běžným používáním výrobku
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- nedostatečnou či nevhodnou údržbou

4. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.

5. Reklamace se považuje za uplatněnou v případě, že je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen reklamované zboží předložit zbavené nečistot a hygienicky nezávadné. Provozovatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud nebude splňovat uvedené zásady obecné hygieny.

6. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyzvednutí vyřízené reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, může prodávající účtovat kupujícímu skladné.

7. Oprávněné reklamace řeší prodávající opravou reklamovaného zboží, výměnou věci za novou nebo vrácením kupní částky. 

 

Způsob uplatnění reklamace:

 

Postup reklamace v případě nákupu s dopravou Zásilkovna

1. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, nebo písemně a informujte nás o reklamaci. Sdělte nám vaše jméno, , datum nákupu, název výrobku a popište důvod reklamace.

2. My vám sdělíme jedinečný identifikátor.

3. Do zásilky přidejte doklad o nákupu reklamovaného zboží a pečlivě ji zabalte. Zásilku následně přinesete na kterékoliv výdejní místo Zásilkovny a nadiktujete obsluze identifikátor, který jste od nás obdrželi. Obsluha zásilku převezme a dopraví k nám.

4. Až zásilku obdržíme, budeme vás informovat.

 

Postup reklamace v případě nákupu s dopravou Česká pošta

1. Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, nebo písemně a informujte nás o reklamaci. Sdělte nám vaše jméno, datum nákupu, název výrobku a popište důvod reklamace.

2. Do zásilky přidejte doklad o nákupu reklamovaného zboží a pečlivě ji zabalte.

3. Zásilku následně pošlete jako doporučený balík na adresu FRESHJAM s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8.

4. Až zásilku obdržíme, budeme vás informovat.

Zpět do obchodu